Pellini Caffé

Retourneren en terugbetalen

Recht op herroeping

Als u Klant bent, hebt u het recht om het contract te herroepen zonder opgaaf van reden of boete binnen 14 (veertien) dagen nadat u of aangewezen derden (i) het product hebben ontvangen of (ii) als verschillende producten uit een bestelling afzonderlijk worden geleverd, vanaf de datum dat het laatste product is ontvangen.

Om het recht op herroeping uit te oefenen, dient u Triboo Digitale met statutaire zetel te Viale Sarca 336 Edificio Sedici, Milaan, op de hoogte te stellen van zijn intentie door naar de pagina "Mijn retourzendingen" in Mijn Account te gaan of, als degene geen geregistreerde gebruiker is, door naar de betreffende pagina te gaan en het bestelnummer en e-mailadres dat gebruikt is bij het plaatsen van de bestelling in te voeren. Als alternatief kunt u een uitdrukkelijke verklaring tot herroeping sturen naar  Triboo Digitale, met behulp van het contactformulier of naar het e-mailadres  customercare.pellinicaffe@triboo.it, met behulp van het bijgevoegde herroepings formulier.

Na het insturen van uw verzoek, krijgt u een herroepingsbevestigingse-mail toegestuurd met het retourformulier dat in de verpakking bijgesloten moet worden en de instructies voor het verzenden van de producten. Vergeet niet het ingevulde RMA-formulier samen met het product in de verpakking te stoppen en het binnen en niet later dan 14 (veertien) dagen na ontvangst van de bevestigingse-mail te sturen naar:

Triboo Digitale c/o Thun Logistic S.r.l

Via Rita Castagna, 1

46100 Mantova, (MN) Italië

Als u het product hebt ontvangen, stuur het dan zo snel mogelijk terug naar Triboo Digitale en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag dat u de herroeping hebt bekendgemaakt. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. U bent verantwoordelijk voor de rechtstreekse risico's en kosten voor het retourzenden van de goederen en het verstrekken van bewijs ervan. Als u beslist uw recht op herroeping uit te oefenen via de website met behulp van de retourservice verstrekt door de website, voorafgaand aan het herroepingsverzoek, worden de retourkosten van de goederen aangegeven.

Als u dit contract herroept, betalen we alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die voortvloeien uit uw keuze van levering anders de goedkoopste standaardlevering zoals die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop Triboo Digitale uw beslissing ontvangt om dit contract te herroepen. Wij zullen voor dergelijke terugbetalingen zorgen via dezelfde betaalmethode die door u is gebruikt voor de initiële transactie, behalve als u de terugbetaling via een andere betaalmethode wenst te ontvangen, in welk geval alle extra kosten die er gemaakt als gevolg van de keuze van dergelijke methodes voor rekening van u komen. Wij kunnen de terugbetaling vasthouden totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of u bewijs heeft geleverd dat de goederen zijn verstuurt, welke het eerste is.

U bent aansprakelijk voor de afgenomen waarde van de goederen als gevolg van het vervoer anders dan wat er nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Dus als blijkt dat de geretourneerde goederen beschadigd zijn (bijvoorbeeld  tekenen van slijtage, roest, deuken, krassen, vervorming enz.), niet volledig zijn (verpakkingsmateriaal, dozen, documenten en/of andere content bijgevoegd aan de originele verpakking), dat de meegeleverde instructies/aantekeningen/handleidingen ontbreken, net als de originele verpakking en de originele garantie, indien aanwezig, is de Klant verantwoordelijk voor de verminderde waarde van het product en de heeft het recht op terugbetaling gelijk aan de restwaarde van het product. Om dit doeleinde wordt u ten zeerste aanbevolen, het product niet vaker te pakken dan strikt noodzakelijk om de aard, kenmerken en functie ervan vast te stellen en 
om de originele verpakking van de Producten te gebruiken plus verdere beschermende verpakkingen zodat ze intact blijven en ze te beschermen met labels.

Niet-conform materiaal retourneren

Als u een foutieve en/of niet-conform product hebt ontvangen, dient defecten en niet-conformiteiten van de producten binnen en niet later dan 2 (twee) maanden te melden na erkenning ervan door het betreffende formulier te versturen naar  de Klantenservice te Viale Sarca 336, Edificio Sedici, 20126 Milaan Italië en via e-mail aan customercare.pellinicaffe@triboo.it,  en daarbij duidelijk het opgemerkte defect en/of niet-conformiteit aangeven samen met de betreffende informatie aangegeven op het formulier (minstens 1 (een) foto van het product, de bestelbevestiging verstuurd door de Verkoper en/of het ontvangst).

Na ontvangst van het formulier en de betreffende documentatie, beoordeelt Triboo Digitale de niet-conformiteiten die u hebt gemeld via de website van het servicecenter van de eigenaar en, na het uitvoeren van de kwaliteitscontrole om te kijken of het product echt niet voldoet, wordt er, naar eigen goeddunken, beslist worden of goedkeuring kan worden gegeven voor het retourneren van de goederen door te reageren op uw e-mail naar het adres geleverd door de Klant als deze zich registreert op de site of het plaatsen van de bestelling; deze e-mail bevat de "RMA-code" Autorisatie om de goederen te retourneren, duidt onder geen enkele omstandigheid op erkenning van niet-conformiteit; dit aspect wordt beoordeeld als de goederen eenmaal geretourneerd zijn. U dient de producten op te sturen waar Triboo Digitale toestemming voor heeft gegeven, samen met een kopie van de autorisatie-e-mail voor het retour zenden van het product met daarin de "RMA-code" binnen 30 (dertig) dagen vanaf de datum waarop niet-conformiteit is gemeld naar het bovengenoemde adres. Triboo Digitale S.r.l., c/o Thun Logistic S.r.l., Via Rita Castagna, 1, 46100 Mantova (MN) ITALIË.

In geval van niet-conformiteiten heeft u recht op het herstellen van de conformiteit van het product door middel van reparatie of vervanging ervan door Triboo Digitale of andere oplossingen in gevallen die uitdrukkelijk worden aangegeven in art. 130 van Wetbesluit nr. 206/2005.

Als Triboo Digitale beslist u het betaalde bedrag terug te betalen, wordt de terugbetaling uitgevoerd, waar mogelijk, aan de hand van dezelfde betaalmethode die u gebruikt hebt om het product te kopen of via bankoverschrijving. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw bankgegevens aan Triboo Digitale per e-mail aan het e-mailadres customercare.pellinicaffe@triboo.it zodat Triboo Digitale het geld naar uw rekening kan overmaken.

Naar boven