Pellini Caffé

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij www.pellinicaffe.com, de officiële online Pellini Caffè, hierna de Website

De toegang tot en het gebruik van de Website zijn activiteiten die gereguleerd worden door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De toegang tot en het gebruik van deze Website alsmede de aankoop van producten duiden erop dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en Algemene Koopvoorwaarden hebt gelezen, begrijpt en ermee akkoord gaat. Deze Website wordt beheerd en onderhouden door Triboo Digitale S.r.l., kantoorhoudend in Italië, Viale Sarca 336 20126 Milaan, fiscale code, BTW-nr. en registratienummer in het Bedrijvenregister 02912880966, hierna “TD”

Neem voor assistentie en/of informatie met betrekking tot bestellingen en zendingen, terugbetalingen en retour zenden van producten gekocht op de Website, aanbevelingen en andere algemene informatie over de services aangeboden door de Website, contact op met TD, via e-mail op customercare.pellinicaffe@triboo.it. Raadpleeg voor andere wettelijke informatie de Algemene Koopvoorwaarden, Herroeping en Privacybeleid. TD kan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden volledig of gedeeltelijk aanpassen of eenvoudigweg bijwerken. De veranderingen en updates van de Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen aan de gebruikers kenbaar worden gemaakt op de homepagina van de Website zodra ze beschikbaar komen en ze zijn bindend op het moment dat ze op de Website in dit gedeelte. Gebruik onze Website niet als u het niet eens bent met de volledige of gedeeltelijke Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website.

De toegang tot en het gebruik van de Website, inclusief de visualisatie van de pagina's, communicatie met TD, mogelijkheid om informatie over producten te downloaden en de genoemde producten via de Website te kopen, zijn activiteiten uitgevoerd door onze gebruikers, uitsluitend voor persoonlijke doeleinden en niet gerelateerd aan commerciële, ondernemings- en professionele activiteit. Door u op de site te begeven, bent u als enige aansprakelijk voor het gebruik van de Website en de content ervan. De TD kan niet geacht aansprakelijk te zijn voor het gebruik van de Website en de content ervan die niet voldoet aan de geldende wetten, door zijn gebruikers op voorwaarde van de aansprakelijkheid van TD voor fraude en ernstige fouten. U bent in het bijzonder als enige aansprakelijk voor de communicatie van foute, niet ware informatie en gegevens of relatief derden, zonder hun uitdrukkelijke toestemming, en voor het onjuiste gebruik van de genoemde gegevens.

Kortom, aangezien alle materiaal gedownload wordt of anderszins kan worden verkregen door het gebruik van een geselecteerde service op risico van de gebruiker ligt alle aansprakelijkheid voor mogelijke schade aan computersystemen of verlies van gegevens door het downloaden bij de gebruiker en kan TD niet aangerekend worden. TD is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door het niet verkrijgen van toegang tot de diensten die op de Website worden aangeboden of mogelijke schade veroorzaakt door virussen, corrupte bestanden, fouten, omissies, onderbrekingen vn de dienst, verwijderen van content, problemen die betrekking hebben op het netwerk, aanbieders van telefoon- en/of telecommunicatie-aansluitingen, onbevoegde toegang, wijzigingen van gegevens, gebrek en/of foutief gebruik van de elektronische apparaten van de gebruiker.

De gebruiker is aansprakelijk voor het op de juiste wijze bewaren en gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens, inclusief inloggegevens die toegang geven tot betreffende diensten en voor alle gevolgen of beoordeling door TD of derden door onjuist gebruik, verlies of het stelen van de genoemde informatie.

PRIVACYBELEID
Lees het Privacybeleid zorgvuldig - om te weten hoe de Website uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en voor welke doeleinden - ook van toepassing op gebruikers die de Website bezoeken en de betreffende diensten gebruiken, zelfs zonder het kopen van producten.

RECHTEN OP INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle content van de Website in welke format ook gepubliceerd op de Website, inclusief internetpagina's, grafieken, kleuren, schema's, instrumenten, de tekens en het design van de Website, de diagrammen, lay-outs, methodes, processen, functies en software met betrekking tot de Website, worden beschermd door copyright en ander recht op intellectueel eigendom van Pellini Caffé en door TD en eigenaren van andere rechten. De reproductie van de Website en de content ervan, zowel volledig als gedeeltelijk, is verboden in welke form dan ook, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Pellini Caffé en TD. Pellini Caffé en TD hebben het exclusieve recht om directe of indirecte, tijdelijke of blijvende reproductie toe te staan of te verbieden, op welke manier of in welke vorm ook, zowel volledig als gedeeltelijk, van de Website en de content ervan. Met betrekking tot het gebruik van de Website, bent u exclusief bevoegd om
(i) de Website en de content ervan zichtbaar te maken,
(ii) andere tijdelijke reproductie-activiteiten uit te voeren die niet gerelateerd zijn aan persoonlijk, economisch doeleinde, die gezien wordt als voorwaardelijk of aanvullend, en integrale en essentiële activiteit voor het zichtbaar maken van de Website en de content ervan en
(iii) andere navigatie-activiteit op de Website, uitsluitend uitgevoerd voor een wettig gebruik van deze zelfde website en de content ervan.
U stemt ermee u te houden aan de copyrights van de artiesten die hun werk willen tonen op de Website die met hen hebben samengewerkt, voor het ontwikkelen van nieuwe expressieve en artistieke vormen erop gericht om te publiceren, ook al niet exclusief, op de Website of die een integraal onderdeel ervan uitmaken. Daarbij komt dat u niet bevoegd bent om onder welke omstandigheden ook de content van de Website te gebruiken alsmede afzonderlijk werk dat wordt beschermd door copyright en ander recht op intellectueel eigendom. Bijvoorbeeld en niet beperkt tot, is het niet toegestaan de beschermde content en werk te wijzigen of op enige wijze aan te passen zonder toestemming van Pellini Caffè en TD en van de afzonderlijke auteurs van de werken gepubliceerd op de Website, indien nodig.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
De Website bevat hypertext links (de "links") naar andere websites die niet gerelateerd zijn aan de Website. TD beheerd en voert geen controles uit op genoemde websites en de content ervan. TD is niet aansprakelijk voor de content van deze websites en regels aangenomen door de laatste, ook met betrekking tot je privacy en de behandeling van je persoonsgegevens tijdens het browsen op de genoemde sites. Wees dus voorzichtig bij het bezoeken van deze websites via de links beschikbaar op de Website en de betreffende gebruiksvoorwaarden en reguleringen over privacy. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de Website zijn niet van toepassing op de websites beheerd door andere subjecten dan TD. De Website biedt links naar andere websites, alleen met het doel de gebruikers te helpen tijdens het zoeken en navigeren en om de online hypertext aansluiting om andere websites. Het activeren van de links is niet bedoeld als aanbeveling of waarschuwing door TD om naar deze websites te gaan en is ook geen garantie voor de content, diensten of producten, aangeboden door de genoemde sites en verkocht aan internetgebruikers.

GELDEND RECHT
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vallen onder Italiaans recht.

Naar boven