Pellini Caffé

Conditions of Sale

Datum van publicatie en inwerkingtreding van de website 18/01/2016
1. Subject
1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aanschaf van "Pellini Caffè" merkproducten (hierna de "Producten") via de e-commercewebsite www.pellinicaffe.com (hierna de "Site") door gebruikers die binnen de definitie van "Consumenten" vallen overeenkomstig met artikel 1.2 hieronder. De Site, die eigendom is van Pellini Caffè S.p.A. met statutaire zetel te Maggio, 8 - 37012 - Bussolengo - Verona fiscaal nummer, BTW-nr. en Inschrijving Bedrijvenregister nr. 00668920325 (hierna de “Eigenaar”), wordt beheerd door Triboo Digitale S.r.l. - een bedrijf van de Triboo Group - met statutaire zetel te Viale Sarca 336. 20126 Milaan, Italië, fiscaal nummer, BTW-nr. en Inschrijving Bedrijvenregister van Milaan nr. 02912880966 (hierna "TRIBOO DIGITALE").
1.2. TRIBOO DIGITALE verkoopt de Producten op de Site namens de Eigenaar. De Partijen betrokken bij de aanschaf van Producten via de Site zijn TRIBOO DIGITALE als Verkoper (hierna de "Verkoper") en de partij die een of meerdere producten koopt voor redenen anders an met betrekking tot het beroep, zaak, handel of ambacht uitgevoerd door die partij, als de koper (hierna de "Klant")(de Verkoper en Klant worden samen de "Partijen" genoemd).
1.3. De Eigenaar is geen partij in deze algemene verkoopvoorwaarden, maar heeft alle rechten tot de domeinnaam van de Site, de logo's, de geregistreerde handelsmerken met betrekking tot de producten die beschikbaar zijn op de Site en houder van alle copyrights met betrekking to de Site en de content ervan.
1.4. Alle communicatie door de Klant met betrekking tot en/of ten aanzien van de aanschaf van de Producten, inclusief mededelingen, vorderingen of verzoeken met betrekking tot de koop en/of levering van de Producten of het uitoefenen van de recht om terug te trekken enz. wordt naar de Verkoper gestuurd op de adressen aangegeven op de Site en in overeenkomst met de procedure ook aangegeven op de Site en naar het e-mailadres customercare.pellinicaffe@triboo.it
1.5. Alle aankopen vallen onder de algemene verkoopvoorwaarden aangegeven op de Site op het moment dat de bestelling door de Consument wordt ingestuurd.
1.6. De Site draait om winkelverkoop en is als zodanig ontworpen voor het exclusieve gebruik door alleen Klanten. Vertegenwoordigers, groothandelaren of, algemener, iedereen die de Producten wil kopen met het doel ze door te verkopen, mogen geen aankopen doen op deze Site. Hieruit volgt dat het alleen Klanten toegestaan is bestellingen via de Site te doen. Indien er een of meerdere verkopen plaatsvinden aan een koper die geen Klant is, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing maar in afwijking van wat hierin is geregeld:
a) het recht op terugtrekking waarin artikel 10 naar wordt verwezen, is niet van toepassing op de koper;
b) de Productgarantie waarin artikel 8 naar wordt verwezen, is niet van toepassing op de koper;
c) geen andere voorwaarden ten gunste van de Klant die de bindende voorwaarden van de wet weergeven of naleven, zijn van toepassing op de koper;
d) de verkoopovereenkomst aangegaan door de Verkoper en de koper valt onder de Italiaanse wetgeving, uitgezonderd te voorwaarden het Verdrag van de Verenigde Naties ten aan zien van Overeenkomsten voor de Internationale Verkoop van Goederen - Verdrag van Wenen 1980.
e) de Verkoper behoudt zich het recht voor alle acties te ondernemen die nodig zijn om onregelmatigheden te voorkomen, inclusief geen toegang tot de Site, annuleren van aanmeldingen en weigering of annuleren van bestellingen.
1.7. Bij insturen van de bestelling gaat de Klant ermee akkoord dat de bevestiging van de bestelinformatie en deze algemene verkoopvoorwaarden per e-mail verstuurd worden naar het adres verstrekt door de klant bij registratie op de site of koopproces.
1.8. Consumenten moeten 18 jaar of ouder zijn om aankopen te kunnen doen op de Site en wettelijke daartoe in staat zijn; de Klant verklaart dergelijke vereisten na te leven.
1.9. De Klant wordt alle gemaakte kosten in rekening gebracht met betrekking tot de Site via internet, inclusief telefoonkosten, naar de tarieven die in rekening zijn gebracht door de dienstenaanbieder die door de Klant gekozen is.
2. Kenmerken en beschikbaarheid van het product in verschillende geografische gebieden.
2.1. De producten worden door de Verkoper verkocht met de kenmerken beschreven op de Site en in overeenkomst met de algemene verkoopvoorwaarden gepubliceerd op de Site ten tijde van de bestelling, exclusief alle andere voorwaarden. De hoofdkenmerken van de Producten worden op elk productoverzicht op de Site aangegeven. De afbeeldingen en kleuren van de producten die op de Site worden verkocht, kunnen echter verschillen en/of komen niet overeen met de daadwerkelijke producten als gevolg van de internetbrowser en de gebruikte monitor.
2.2. De Leverancier behoudt zich het recht voor alle of een deel van deze algemene verkoopvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken aan te passen, zonder verplichting om de gebruikers van de Site hiervan op de hoogte te stellen. Alle wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze op de Site worden gepubliceerd en zijn alleen van toepassing op verkopen die vanaf die datum worden gedaan.
2.3. Verkoopprijzen, de Producten die via de Site verkocht worden en/of de kenmerken van de Producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving vooraf. Dergelijke veranderingen gelden alleen voor bestellingen die voor de datum waarom dergelijke veranderingen van kracht zijn niet zijn bevestigd. In elk geval is het raadzaam als de klant de definitieve prijzen te controleren alvorens de bestelling in te sturen, overeenkomstig artikel 3 hieronder.
2.4 Gebruikers van over de hele wereld hebben toegang tot de Site met Producten die misschien niet beschikbaar of kunnen worden betaald in het land van de bezoeker van de Site. 
2.5 De Producten die op de Site beschikbaar zijn, kunnen alleen gekocht worden door gebruikers die de producten willen laten leveren in een van de Landen genoemd op de Site.

3. Koopprocedure van producten - Afronding van elk afzonderlijke koopovereenkomst
3.1. De presentatie van de Producten op de Site, die niet bindend zijn voor de Verkoper, is alleen bedoeld als een uitnodiging voor de Klant om een contractueel aanbod te doen om te kopen en is geen aanbieding aan het publiek.
3.2. De bestelling die door de Klant naar de Verkoper wordt gestuurd via de Site is een geldig contractueel aanbod en valt onder deze Algemene Verkoopvoorwaarden die een integraal onderdeel vormen van de genoemde bestelling; door het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper accepteert de Klant deze voorwaarden volledig. Alvorens over te gaan op de aankoop van de Producten door de bestelling in te sturen, wordt de Klanten gevraagd deze algemene verkoopvoorwaarden zorgvuldig door te lezen, naast de kennisgeving aangaande het recht van intrekking, ze af te drukken door op de 'print' knop te klikken en deze zorgvuldig te bewaren. Klanten worden ook gevraagd om hun persoonsgegevens op fouten te controleren en te verbeteren.
3.3. De bestelling van de Klant wordt door de Verkoper geaccepteerd door het versturen van een e-mail naar de Klant met de bevestiging van de bestelling, naar het adres verstrekt aan de Verkoper tijdens het registratieproces op de Site of tijdens het bestelproces als de Klant zich niet op de Site heeft geregistreerd; de e-mail met de bevestiging van de bestelling met daarin een link naar deze Algemene Verkoopvoorwaarden, een samenvatting van de geplaatste bestelling, inclusief een gedetailleerde lijst met prijzen, verzendkosten en geldende belastingen, samen met een omschrijving can de productkenmerken. De bestelling van de Klant, de bevestiging van de Verkopers en de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op het ondertekende contract tussen de Partijen worden elektronisch gearchiveerd door de IT-systemen van de Verkoper en de Klant kan hier een kopie van opvragen door een e-mail naar de Verkoper te sturen op customercare.pellinicaffe@triboo.it
3.4. Overeenkomsten voor de aanschaf van de Producten zijn aangegaan als de Klant de bevestiging van de bestelling per e-mail van de Verkoper ontvangt.
4. Productkeuze en koopprocedure
4.1. De Producten die weergegeven worden in het e-commercegedeelte van de Site kunnen alleen gekocht worden door de betreffende Producten te selecteren en ze aan uw virtuele winkelwagentje toe te voegen. Als het selecteren eenmaal voltooid is, wordt de Klant om de gekozen Producten te kunnen kopen die in het winkelwagentje zijn gedaan, gevraagd (i) zich te registreren op de Site en daarbij de gevraagde gegevens in te vullen of (ii) zich als hij al geregistreerd is in te loggen of (iii) om zijn gegevens in te vullen zodat de bestelling afgerond kan worden en de overeenkomst is aangegaan. Als de gegevens op de bestelling anders zijn dan die tijdens de registratie op de Site zijn gegeven, wordt de Klant gevraagd de gegevens te bevestigen (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: naam, achternaam enz.) alsmede het leveringsadres voor de gekozen Producten, het factuuradres en, optioneel, een telefoonnummer waarop er met de Klant contact kan worden opgenomen met betrekking tot de betreffend aankoop. De Klant krijgt een samenvatting van de te verwerken bestelling te zien en de content veranderen: op dit punt wordt de Klant gevraagd de algemene verkoopvoorwaarden zorgvuldig door te lezen en uitdrukkelijke goed te keuren door het betreffende vakje aan te vinken en, tenslotte, de bestelling te bevestigen door op "Bestelling met betaalverplichting bevestigen" te klikken; nu wordt de bestelling doorgestuurd naar de Verkoper met de gevolgen zoals aangegeven in paragraaf 3.2 van deze overeenkomst. De Klant wordt ook gevraagd om een levertijd en betaalmethode te kiezen uit de beschikbare opties. Als de Klant ervoor kiest rechtstreeks te betalen met creditcard, via PayPal of een realtime bankoverschrijving, wordt hij gevraagd de betreffende gegevens via een veilige verbinding te geven. De Verkoper behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt te controleren voor boekhoud- en administratieve doeleinden. Voor betaling met creditcard, wordt de verkoopprijs pas bij de Klant in rekening gebracht als de Verkopers de daadwerkelijke bevestiging van de bestelling stuurt.
De informatie verstrekt door de Klant tijdens het plaatsen van de bestelling zal worden gebruikt om de factuur op te stellen. Facturen kunnen niet worden aangepast als ze zijn afgegeven. Tijdens het bestelproces moet de Klant aangeven of het leveradres anders is dan het factuuradres. 
4.2. In het geval dat tijdens de Productselectieprocedure op de Site in overeenkomst van art. 4.1 hierboven, de Klant merkt dat de prijs van een of meer van de Producten die hij/zij wil selecteren en kopen duidelijk lager is dan de geldende standaardprijs, min alle kortingen en/of aanbiedingen die op dat moment gelden, wordt de klant vanwege een technisch probleem dat zich op de Site heeft voorgedaan, vriendelijk gevraagd niet verder te gaan met de koopprocedure en de technische fout te melden aan de Klantenservice van de Verkopers door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [customercare.pellinicaffe@triboo.it].
4.3. Als de Klant de bestelling heeft voltooid met daarin een Product waarvan de prijs duidelijk lager is dan de standaard geldende prijs, min alle kortingen en/of aanbiedingen die op dat moment gelden door een technisch probleem dat zich op de Site heeft voorgedaan: 
(a) als de Klant het Product nog niet heeft ontvangen, zal de Verkoper (i) de bestelling annuleren, de levering blokkeren en hiervan bericht sturen per e-mail naar het adres gegeven door de Klant tijdens de bestellingoverdrachtfase en (ii) de Klant terugbetalen met de betalingen uitgevoerd in overeenkomst met de geannuleerde bestelling, inclusief verzendkosten, zonder uitstel en in elk geval niet later dan 14 dagen na annulering van de bestelling, via dezelfde betaalmethode zoals gebruikt door de Klant voor de initiële betaling;
(b) als de Klant het Product heeft ontvangen, wordt de Verkoper direct door de Klant per e-mail op de hoogte gebracht van de technische fout die zich heeft voorgedaan tijdens de bestelprocedure en de Klant aanbieden om ofwel (i) de Verkoper binnen en niet later dan de volgende 5 (five) dagen via een van de betaalmethodes beschikbaar op de Site, het verschil te betalen tussen de juiste prijs van het product en de verkeerde prijs aangegeven op de bestelling of (ii) de bestelling annuleren volgens de instructies gegevens in hetzelfde e-mailbericht over het retourneren van het Product aan de Verkoper op zijn kosten binnen en niet later dan de volgende 14 (veertien) dagen, specifieker aan Triboo Digitale c/o ArceseLog, Via Groane 6. 1 Cesano Maderno (MB) - ITALIË, onbeschadigd, compleet met alle onderdelen en accessoires (inclusief labels en kaartjes nog bevestigd aan het Product), vergezeld van de meegeleverde instructies/opmerkingen/handleidingen, de originele verpakking en de originele garantieverklaring, samen met het naar behoren ingevulde RMA-formulier bevestigd aan de e-mail verstuurd door de Verkoper. Als de Klant de optie uit punt (b) (i) hierboven kiest, dient de Verkopers de betalingen voor de geannuleerde bestelling uitgevoerd door de Klant terugbetalen, inclusief verzendkosten, zonder uitstel en in elk geval niet later dan 14 dagen na annulering van de bestelling, met dezelfde betaalmethode die gebruikt is door de Klant voor de initiële betaling.
4.4 Waar van toepassing zijn de kortingscodes vermeld op de Site alleen geldig voor de aangegeven Producten en de aangegeven periode. Kortingscodes worden niet terugbetaald en kunnen niet samen met andere aanbiedingen gebruikt worden. Om gebruik te maken van de kortingen en/of speciale aanbiedingen met betrekking tot dergelijke codes, dient de Klant de kortingscode in te vullen in het aangegeven vlak op de Site bij het bevestigen van de bestelling. Het is niet mogelijk een bestelling te annuleren of aan te passen om zo gebruik te maken van een kortingscode die niet door de Klant is opgegeven bij het bevestigen van de bestelling.
5. Levering en aanvaarding van goederen

5.1. Hoewel er op de Site aangegeven wordt of Producten beschikbaar zijn of niet en wat de betreffende leveringstijden zijn, is dergelijke informatie puur indicatief en onder geen enkele omstandigheid bindend voor de Verkoper.
Bestellingen zijn onderhevig aan minimum- of maximumlimieten voor hoeveelheden en de producten worden geleverd zolang de voorraad strekt.
5.2 De Verkoper doet er alles wat er binnen zijn macht ligt aan om aan de leveringstijden aangegeven op de Site te voldoen en om altijd te leveren binnen maximaal 30 (dertig) dagen vanaf de datum nadat de Klant de bestelling plaatst. Als de bestelling niet door de Verkoper verwerkt kan worden, aangezien het door de Klant bestelde Product zelfs tijdelijk niet beschikbaar is, brengt de Verkoper de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte en zal hij het reeds betaalde bedrag terugbetalen zoals uitgebreider aangegeven in art. 
5.3. Als de Klant als betaalmethode bankoverschrijving heeft gekozen, gaat de levertermijn in vanaf het moment dat de Verkoper de betaling heeft ontvangen.
5.4. De door de Klant bestelde Producten worden geleverd volgens de methode aangegeven op de Site doen de bestelling werd geplaatst. De Klant dient, binnen en niet later dan 8 (acht) dagen na ontvangst van de Producten te controleren of de levering klopt en alle en alleen de gekochte Producten omvatten en om de Verkoper binnen deze deadline op de hoogte te stellen van alle foutieve producten die zijn ontvangen of verschillen tussen de bestelling en de daadwerkelijk ontvangen goederen volgens de procedure waar naar verwezen wordt in art. 8 van deze overeenkomst; als dit niet gebeurt, wordt ervan uitgegaan dat de Producten zijn geaccepteerd. In het geval dat de verpakking of dozen van de door de Klant bestelde Producten zichtbaar beschadigd op zijn bestemming aankomt, mag de Klant de levering weigeren van de vervoerder of de levering accepteren "met bedenkingen". 
5.5 Als de Klant na de termijn aangegeven in paragraaf 5.3 hierboven geen klacht heeft ingediend in overeenkomst met de bovenstaande voorwaarden, wordt ervan uitgegaan dat de levering van de Producten volledig door de Klant wordt geaccepteerd, niettegenstaande de clausules opgenomen in artikel 8 en 10 hieronder.
6. Prijzen, verzendkosten, douanebelastingen en belastingen
6.1. De prijs van de Producten die verkocht worden, is wat op de Site wordt aangegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst door de Klant. Productprijzen die op de site staan zijn inclusief de kosten van standaardverpakking, BTW (waar van toepassing) en indirecte belastingen (waar van toepassing) en exclusief verzendkosten, die berekend worden voordat de bestelling door de Klant wordt geplaatst bij de Verkoper wordt bevestigd en die de Klant zal betalen aan de Verkoper naast de prijs getoond op de Site.
6.2 Afhankelijk van het land waar de Producten moeten worden geleverd, worden de betreffende verzendkosten zullen op de Site worden getoond tijdens het plaatsen van de bestelling; de Klant stemt ermee in dit bedrag e betalen bovenop de prijs van de bestelde producten. 
6. 3. De totaal te betalen prijs aan de Verkoper wordt getoond bij de Bestelling en wordt ook aangegeven van de bevestiging van de bestelling die via e-mail door de Verkoper naar de Klant wordt gestuurd.
6.4. Als de Producten in een land dienen te worden geleverd buiten de Europese Unie is de totale prijs vermeld op de bestelling en bevestiging van de bestelling, inclusief indirecte belastingen, zonder eventuele inklaringskosten en andere belastingen die de Klant hierbij verklaart te betalen, indien vereist, naast de prijs aangegeven op de prijs aangegeven op de bestelling en bevestiging van de bestelling, zoals bij wet die in het land geldt waar het product geleverd dient te worden, vereist. Voor verdere informatie over belastingen die gelden in het land waar de klant woont of het land van bestemming van de producten, kan de Klant navraag doen bij de betreffende autoriteiten van het land waar hij woont of het land van bestemming van de producten.
6.5. Alle aanvullende kosten en/of belastingen die betaald moeten worden in een bepaald land voor de Producten besteld onder de algemene verkoopvoorwaarden zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.
6.6. De Klant verklaart hierbij dat waar, ten tijde dat de bestelling is geplaatst bij de Verkoper, de Klant zich niet bewust is van de kosten en/of belastingen waan naar verwezen wordt in de paragrafen 6.4 en 6.5 hierboven, dit geen grond is om deze overeenkomst te beëindigen en wordt onder geen enkele voorwaarde bij de Verkoper in rekening gebracht.
7. Betalingen
7.1. Betaling voor Producten gekocht op de Site dient strikt binnen 10 (tien) dagen na de bevestiging van de bestelling die door de Verkoper naar de Klant is verstuurd te zijn uitgevoerd. De Klant stemt uitdrukkelijk ermee in dat de uitvoering van de overeenkomst met de Verkoper begint op het moment dat het bedrag van de gekochte producten is bijgeschreven op de bankrekening van de Verkoper.
7.2. Betalingen voor bestellingen geplaatst op de Site kunnen per creditcard of via PayPal gedaan worden op de onderstaande voorwaarden. De Verkoper kan ook andere betaalmethodes toestaan, zoals te zien is in het specifieke betaalgedeelte op de Site.
7.3. Als de Klant met creditcard betaalt, wordt hij naar een veilige site doorverwezen en wordt de creditcardinformatie rechtstreeks verstuurd naar Banca Sella S.p.A., met statutaire zetel te Biella (Italië), Piazza Gaudenzio Sella 1, fiscaal nummer en BTW-nummer 02224410023. inschrijfnummer Kamer van Koophandel van Biella 02224410023. de door de Verkoper aangewezen aanbieder om dergelijke transacties af te handelen. De verstrekte gegevens worden veilig verstuurd via SSL (Secure Socket Layer) 128 bit overdrachtssysteem voor gecodeerde bestanden. Dergelijke gegevens blijven ontoegankelijk, ook voor de Verkoper.
7.4. Bestellingen kunnen per bankoverschrijving aan de Verkoper betaald worden, waarbij de Klant de "Swift" en IBAN-nummers dient te gebruiken die aangegeven worden op de bevestiging van de bestelling, samen met het bestelnummer.
7.5. De factuur-/belastinggegevens met betrekking tot de verkoop worden naar de Klant gestuurd, waar bij wet verplicht, in elektronische vorm naar het e-mailadres dat door de Koper tijdens het registreren is aangegeven, als de producten bij een adres op Italiaans grondgebied afgeleverd moeten worden of bijgevoegd bij het gekochte product op papier, in alle andere gevallen. 
8. De wettelijke conformiteitsverklaring van de Verkoper, het melden van niet-conformiteiten en interventies die onder de garantie vallen.
8.1. De Verkoper verstrekt, in overeenkomst met Europese Richtlijn 44/99/EC en het Italiaanse Wetbesluit nr. 206/2005 (Klanten beschermingscode), Klanten een wettelijke garantie dat de gekochte Producten vrij zijn van materiële of productiefouten en conform de beschrijvingen zijn die gepubliceerd zijn op de Site. Alle Producten, anders dan voedingsmiddelen, die op de Site verkocht worden, hebben een standaardgarantie van de producent en 24 maanden garantie vanaf de leveringsdatum voor niet-conformiteiten in overeenkomst met de bovengenoemde EG-richtlijn.
8.2. De Klant dient defecten en niet-conformiteiten van de producten binnen en niet later dan 2 (twee) maanden te melden na erkenning ervan door het betreffende formulier te versturen naar de Klantenservice naar het adres van de Klantenservice van de Verkoper en via e-mail aan customercare.pellinicaffe@triboo.it, en daarbij duidelijk het opgemerkte defect en/of niet-conformiteit aangeven samen met de betreffende informatie aangegeven op het formulier (minstens 1 (een) foto van het product, de bestelbevestiging verstuurd door de Verkoper en/of het ontvangst). De garantie wordt ongeldig als dit niet gebeurt
8.3. Na ontvangst van het formulier en de betreffende documentatie, beoordeelt de Verkoper de defecten en/of niet-conformiteiten die de Klant heeft gemeld via het servicecenter van de eigenaar en, na het uitvoeren van de kwaliteitscontrole om te kijken of het Product echt niet voldoet, wordt er, naar eigen goeddunken, beslist worden of goedkeuring kan worden gegeven voor het retourneren van de Producten door te reageren op de e-mail van de Klant naar het adres geleverd door de Klant als deze zich registreert op de site of het plaatsen van de bestelling; deze e-mail bevat de "RMA-code" Autorisatie om de goederen te retourneren, duidt onder geen enkele omstandigheid op erkenning van de niet-conformiteit; dit aspect wordt beoordeeld als de goederen eenmaal geretourneerd zijn. De Producten waar de Verkoper toestemming voor heeft gegeven om te retourneren dienen door de Koper, samen met een kopie van de autorisatie-e-mail voor het retour zenden van het product met daarin de "RMA-code" binnen 30 (dertig) dagen vanaf de datum waarop het defect of niet-conformiteit is gemeld geretourneerd te worden aan het volgende adres: Thun Logistic S.r.l., Via Rita Castagna, 1, 46100 Mantova, (MN) ITALIË.
8.4. Als de Verkoper de Klant het betaalde bedrag terug dient te betalen, wordt de terugbetaling uitgevoerd, waar mogelijk, aan de hand van dezelfde betaalmethode die de Klant gebruikt heeft om het product te kopen of via bankoverschrijving. De Koper is verantwoordelijk voor het sturen van zijn bankgegevens naar de Verkoper via het e-mailadres customercare.pellinicaffe@triboo.it om de bankoverschrijving uit te kunnen voeren ten gunste van de Koper en zodat de Verkoper de terugbetaling kan uitvoeren.
9. Aansprakelijkheid voor defecte producten
9.1. De bepalingen van EG-Richtlijn 85/374/CEE en het Italiaanse Wetbesluit nr. 206/2005 - (Consumentenbeschermingswet) zijn van toepassing op alle schade veroorzaakt door defecte producten. De Verkoper neemt, voor zover hij daartoe in staat is, geen enkele verantwoordelijkheid, zonder uitzonderingen en/of uitsluitingen aangegeven bij ontvangst van dergelijke verzoeken van de beschadigde Klant, de identiteit en huisadres van de producent van het betreffende product.
10. Recht op herroeping
10.1 Niettegenstaande de uitzonderingen volgens art. 59 van de Consumentenwet, heeft de Klant het recht om een overeenkomst te herroepen die is aangegaan overeenkomstig aan deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder boete te hoeven betalen, binnen 14 (veertien) dagen na (i) de dag waarop het Product is geleverd of (ii) als verschillende Producten uit een bestelling apart worden geleverd vanaf de datum waarop het laatste Product is ontvangen.
10.2 Om het recht op herroeping uit te oefenen, dient de Klant Triboo Digitale, voor de deadline aangegeven in paragraaf 10.1 hierboven, op de hoogte te stellen van zijn intentie door naar de pagina "Mijn retourzendingen" in Mijn Account te gaan of, als degene geen geregistreerde gebruiker is, door naar de betreffende pagina te gaan en het bestelnummer en e-mailadres dat gebruikt is bij het plaatsen van de bestelling in te voeren. Anders kan de Klant een uitdrukkelijk verklaring sturen naar Triboo met behulp van het contactformulier of e-mailadres customercare.pellinicaffe@triboo.it, van zijn intentie zijn recht van herroeping uit te oefenen met behulp van het bijgesloten formulier.
10.3 Bij het voldoen aan de vereisten van paragraaf 10.2 hierboven, ontvangt de Klant een e-mail met de bevestiging van de herroeping met, als het bestelde product al ontvangen is, het RMA-formulier dat in het pakket moet worden gestopt, samen met de instructies voor het retourneren van het product, binnen en niet later dan 14 dagen te versturen naar Triboo Digitale p/a:
Thun Logistic S.r.l.
Via Rita Castagna, 1, 46100 Mantova
(MN) ITALIË
10.4 Als de Klant het product heeft ontvangen, dient zij hem zonder onnodige vertraging te retourneren aan Triboo Digitale en in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag dat de herroeping bekend is gemaakt. De deadline is gehaald als de Klant de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. Alle risico's van verzending en de directe kosten die gemaakt zijn bij het retourneren van de producten zijn voor de Klant. Als de Klant beslist zijn/haar recht op herroeping uit te oefenen via de Site en gebruik wenst te maken van de retourservice die wordt aangeboden door de Site, voorafgaand aan het herroepingsverzoek, worden de retourkosten van de goederen aangegeven.
10.5 In geval van herroeping van de overeenkomst, betalen we alle betalingen die wij van de Klant hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die voortvloeien uit uw keuze van levering anders de goedkoopste standaardlevering zoals die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf het moment dat deze overeenkomst wordt herroepen. Wij zullen voor dergelijke terugbetalingen zorgen via dezelfde betaalmethode die is gebruikt door de Klant voor de initiële transactie, behalve als de Klant de terugbetaling via een andere betaalmethode wenst te ontvangen, in welk geval alle extra kosten die er gemaakt als gevolg van de keuze van dergelijke methodes voor rekening van de Klant komen. Wij kunnen de terugbetaling vasthouden totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of de Klant bewijs heeft geleverd dat de goederen zijn verstuurt, welke het eerste is. Alle kosten die betrekking hebben op extra belastingen die in rekening worden gebracht bij de Klant om het Product terug te sturen naar de Verkoper blijven de volledige aansprakelijkheid van de Klant.
10.6 De Klant is aansprakelijk voor de afgenomen waarde van de goederen als gevolg van het vervoer anders dan wat er nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Dus als blijkt dat de geretourneerde goederen beschadigd zijn (bijvoorbeeld tekenen van slijtage, roest, deuken, krassen, vervorming enz.), niet volledig zijn (verpakkingsmateriaal, dozen, documenten en/of andere content bijgevoegd aan de originele verpakking), dat de meegeleverde instructies/aantekeningen/handleidingen ontbreken, net als de originele verpakking en de originele garantie, indien aanwezig, is de Klant verantwoordelijk voor de verminderde waarde van het product en de heeft het recht op terugbetaling gelijk aan de restwaarde van het product. Om dit doeleinde worden Klanten ten zeerste aanbevolen, het product niet vaker te pakken dan strikt noodzakelijk om de aard, kenmerken en functie ervan vast te stellen en 
om de originele verpakking van de Producten te gebruiken plus verdere beschermende verpakkingen zodat ze intact blijven en ze te beschermen met labels.
10.7 De Verkoper accepteert de geretourneerde Producten en behoudt zich daarbij het recht voor om ervoor te zorgen dat de Producten worden geretourneerd overeenkomstig de voorwaarden weergegeven in par. 10.6.

11. Rechten op intellectueel eigendom
11.1. De Klant erkent dat hij of zij op de hoogte is van alle handelsmerken, namen en andere onderscheidende tekens alsmede namen, afbeeldingen, foto's, geschreven tekst of grafieken die op de Site gebruikt worden of met betrekking tot de Producten exclusief eigendom zijn en blijven van Pellini Caffè S.p.A. en/of zijn verkrijgers, zonder dat er rechten verbonden zijn voor de Klant met betrekking hiertoe als gevolg van het betreden van de Site en/of aanschaf van de Producten.
11.2. Dus mag er, behalve als er voorafgaand specifieke, schriftelijke toestemming is gegeven door Pellini Caffè, niets van de content van de Site volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd, overgedragen met behulp van elektronische of conventionele middelen, aangepast of gebruikt voor welk doel ook.
12. Bescherming van de Persoonsgegevens van de Klant
12.1. De Klant dient bepaalde persoonsgegevens te verstrekken om door te gaan met het registratieproces, het plaatsen van een bestelling en het ondertekenen van deze overeenkomst. De Klant erkent hierbij dat de verstrekte persoonsgegevens worden geregistreerd en gebruikt door de Verkopers en Pellini Caffè S.p.A. in overeenstemming met en onderhevig aan de bepalingen van het Italiaanse Wetbesluit nr. 196/2003 zoals daarna aangepast, de Privacywet (Wet inzake Bescherming van Persoonsgegevens) om alle aankopen via de Site te verwerken en, na het geven van zijn toestemming, voor andere activiteiten zoals aangegeven in de specifieke Informatiekennisgeving over de Wet inzake Bescherming van Persoonsgegevens verstrekt aan de Klant door de Site tijdens de registratiefase.
12.2. De Klant verklaart en garandeert hierbij dat de persoonsgegevens verstrekt aan de Verkoper tijdens het registratie- en koopproces waar en nauwkeurig zijn.
12.3. De Klant heeft, op elk gewenst moment, het recht de persoonsgegevens verstrekt aan de Verkoper bij te werken en/of aan te passen verstrek via het gedeelte "Mijn Account" op de Site dat toegankelijk is na inloggen.
12.4. Zie voor verdere informatie over hoe de persoonsgegevens van Klanten worden verwerkt het Privacybeleid en lees de Algemene Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door.
13. Beveiliging
13.1. Hoewel de Verkoper alle benodigde voorzorgsmaatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen tegen lekken, vervalsen, manipulatie of gebruik door onwettige derde partijen vanwege de kenmerken en technische beperkingen met betrekking tot de bescherming van elektronische communicatie via internet, garandeert de Verkoper niet dat de informatie of gegevens die door de Klant op de Site wordt bekeken, zelfs nadat de Klant de betreffende inloggegevens heeft ingevoerd, niet toegankelijk of zichtbaar zijn voor onbevoegde derde partijen.
13.2. Waar het gegevens met betrekking tot betalingen met creditcard betreft, gebruikt de Verkoper de diensten die aangeboden worden door Global Collect Service NV, die technologische systemen gebruikt om het maximale niveau aan betrouwbaarheid, beveiliging, bescherming en vertrouwelijkheid te bieden voor informatie verstuurd via internet.

14. Force Majeure – Overmacht
14.1 De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld in het geval van het geheel of gedeeltelijk niet voldoen van zijn verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten aangegeven volgens de algemene verkoopvoorwaarden, als dergelijk falen veroorzaakt wordt door onvoorziene en/of natuurrampen die buiten de redelijke invloedssfeer liggen, inclusief, alleen als voorbeeld dienend, natuurrampen, terroristische aanslagen, oorlogen, rellen, stroomstoring, algemene stakingen van ambtenaren en/of arbeiders of stakingen bij vervoerders of luchtvaartmaatschappijen.
15. Geldende wetgeving, uitspraken en jurisdictie
15.1. Alle verkoopovereenkomsten getekend tussen de Verkoper en de Klant volgens deze algemene verkoopvoorwaarden vallen onder de geldende Italiaanse wetgeving en in het bijzonder de Klantenwet (Wetbesluit nr. 206 van 6 september 2005), met specifieke verwijzingen naar de richtlijnen met betrekking tot overeenkomsten op afstand en Wetbesluit nr. 70 van 9 april 2003 met betrekking tot alle e-commerceaspecten. Dit is zonder vooroordeel ten opzichte van rechten verleend aan Consumenten door bindende bepalingen die van kracht zijn in het land waar de Klant woont.
15.2. In het geval van een geschil tussen de Verkoper en de Koper doen wij er alles aan om tot een vriendschappelijke beslechting te komen die Klanten kunnen insturen naar RisolviOnline, een onafhankelijke aanbieder van beslechtingsdiensten aangeboden door de Raad van Arbitrage van de Kamer van Koophandel van Milaan, die zorgt voor de mogelijkheid om tot een overeenkomst te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden met behulp van een onpartijdige en deskundige Rechter, in een vriendschappelijke en veilige manier op internet. Ga naar de website www.risolvionline.com voor meer informatie over de regels van Risolvionline of om een verzoek tot beslechting in te sturen.
15.3. Als alternatief voor de beslechting voorgesteld in art. 14.2 hierboven heeft de Klant ook het recht om naar het Europees Online Platform voor Beslechten van Geschillen (Europees ODR Platform) om geschillen te beslechten tussen Verkoper en Klant. Het Europese ODR Platform is ontwikkeld en beheerd door de Europese Raad door het invoeren van Richtlijn nr. 2013/11/EU en Richtlijn (EU) nr. 524/2013 voor oplossingen buiten de rechtbank wat onafhankelijke, onpartijdige, transparante, eenvoudige, efficiënte, snelle en goedkope manieren zijn om nationale en grensoverschrijdende geschillen op te lossen die voortkomen uit onlineverkoop- of dienstovereenkomsten tussen een Klant die in de EU woont en een professional die in de EU verblijft door middel van de tussenkomst van een ADR-entiteit (Alternatieve Geschillen Oplossing) die dergelijke diensten aanbidt, zoals te zien is op de meegeleverde lijst. Gebruik de volgende link voor meer informatie over het Europese ODR-platform of om een klacht in te dienen en alternatieve beëindigingsprocedures te starten met betrekking tot het geschil met betrekking tot deze overeenkomst: http://ec.europa.eu/odr. Het e-mailadres van de Verkoper die gemeld moeten worden aan het Europese ODR-platform is als volgt: customercare.pellinicaffe@triboo.it.
15.4 Als er geen poging tot beslechting wordt ondernomen zoals volgens gedeelte 15.2 of 15.3 of de poging is niet gelukt, is de Rechtbank van Milaan aangewezen als exclusieve jurisdictie voor al dergelijke geschillen die gelden in het land waar de Klant woont.

Naar boven